Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – zajęcia grupowe – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym w Przegini tj. zajęcia matematyczno – przyrodnicze, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia 
z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii, warsztaty ceramiczne, w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”

 

Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

 Zajęcia grupowe (19 dzieci) w wieku od 3 lat

                                                                                                                                                                                           

Zadanie nr 1

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 1h/ tygodniowo (2 x 30 min.). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia kierunkowe, zgodne z prowadzonymi zajęciami lub studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 2

Zajęcia rytmiczno-taneczne  zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 1h/ tygodniowo (2 x 30 min.). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia kierunkowe muzyczne lub studia podyplomowe w zakresie rytmiki i tańca; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 3

Zajęcia z muzykoterapii – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 2h/ miesięcznie. Razem do zrealizowania 10,5 godziny w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

 

Zadanie nr 4

Dogoterapia – zajęcia grupowe prowadzone w wymiarze 0,5h/ tygodniowo. Razem do zrealizowania 10,5 godziny w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.

 

Zadanie nr 5

Warsztaty ceramiczne – zajęcia grupowe, prowadzone w wymiarze 2h/ miesięcznie. Razem do zrealizowania 6 godzin w okresie od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończone studia wyższe na kierunku artystycznym; przygotowanie pedagogiczne.


Załączniki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

  1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa edukacyjna – realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Przedszkolu Samorządowym 
w Przegini 
tj. zajęcia terapii integracji sensorycznej, zajęcia z muzykoterapii, zajęcia dogoterapii 
w ramach realizowanego projektu pn. „Dobra edukacja dla wszystkich – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Jerzmanowice – Przeginia”.

 Postępowanie podzielone na oferty częściowe:

Zadanie nr 1

Zajęcia terapii Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 10h/tygodniowo (5h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 210 godzin w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: studia z fizjoterapii, pedagogiki lub psychologii, ukończony co najmniej dwustopniowy kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej lub studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej.

 Zadanie nr 2

Zajęcia z muzykoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat, prowadzone w wymiarze 2h/tygodniowo (1h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 42 godziny w okresie 
od 25.02.2019r. do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: ukończenie szkoły wyższej na kierunku artystycznym lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia muzykoterapii; przygotowanie pedagogiczne.

 Zadanie nr 3

Zajęcia dogoterapii – zajęcia indywidualne, z dziećmi w wieku 3 – 7 lat prowadzone w wymiarze   1h/tygodniowo  (0,5 h/tyg. x 2 dzieci). Razem do zrealizowania 21 godzin w okresie od 25.02.2019r. 
do 31.07.2019r.

Wymagania stawiane oferentowi: uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolny, kurs zawodowy dogoterapia/kynoterapia; zaświadczenie weterynaryjne dla zwierzaka.


Załączniki