Agata Krzystanek

Spośród 50 miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej aż 36 znajduje się w Polsce.

Wszyscy oddychamy powietrzem zanieczyszczonym przez smog, spaliny, …………..

Nasza szkoła zgłosiła się  do akcji „Wiem, czym oddycham” 

Każdy z nas może zagłosować i wybrać szkołę jako miejsce montażu zewnętrznego czujnika jakości powietrza. Takie urządzenie zbiera, przetwarza i interpretuje dane. W oparciu o te dane na mapie online będą  umieszczane informacje o jakości powietrza w naszej miejscowości.

Zachęcamy wszystkich MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY  do udział w głosowaniu.

Informacje na stronie:

https://wiemczymoddycham.pl/o-akcji/.

 

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół w Przegini bierze udział w jesiennej edycji społeczno-edukacyjnego programu
„Wzorowa Łazienka” .
W galerii zamieszczamy prace uczniów, na które należy głosować. Dla szkoły, która
zdobędzie największą liczbę głosów Organizator przewidział nagrodę główną w postaci
remontu łazienki na terenie szkoły o wartości 30 000 zł.
Głosy można również pozyskać za zakup produktów marki Domestos i zarejestrowanie
paragonu oraz tzw. głosy gry.
Szczegóły znajdują się na stronie www.wzorowalazienka.pl
Prosimy o popularyzację akcji wśród znajomych i zachęcamy do głosowania.

Bezpośredni link do głosowania: https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/4122

Prosimy rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2018/2019 o potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola do dnia 11.05.2018r. Oświadczenie można pobrać i złożyć w sekretariacie SP lub w przedszkolu.

Informacja dla rodziców

– uczestnictwo w PROJEKCIE pt.„DOBRA EDUKACJA DLA WSZYSTKICH – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI W GMINIE JERZMANOWICE-PRZEGINIA”

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini informuje, że rekrutacja do Projektu związanego z utworzeniem

dodatkowych 19 miejsc dla przedszkolaków

w Przedszkolu Samorządowym w Przegini na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się od 1 marca i trwać będzie do 31 marca 2018r.  Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej oraz na stronie internetowej www.przedszkole.zsprzeginia.pl

– zakładka Rekrutacja 2018/2019

Zestaw dokumentów rekrutacyjnych można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00), bądź przesłać kurierem, pocztą (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu) lub poprzez email na adres: sp@zsprzeginia.pl

Dokumenty uznaje się za dostarczone wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich otrzymania, należy również do 5 dni od przesłania skanów dostarczyć oryginały do Sekretariatu Szkoły Podstawowej

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Zespół Szkół w Przegini przystąpił do obchodów DBI. Przeprowadzimy następujące działania:

 1. Rozpropagowane akcji w formie plakatów i informacji promujących bezpieczeństwo w sieci, propagowanie hasła kampanii 2018.
 2. Umieszczenie informacji na temat DBI na przedszkolnej i szkolnych stronach internetowych.
 3. Informacja dla rodziców na stronach internetowych przedszkola i szkół o platformie e-learning – kurs Fundacji Orange dla rodziców o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie.
 4. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety nt. cyberprzemocy
 5. Zajęcia dla uczniów nt. cyberprzemocy przeprowadzona przez pracownika MCDN
 6. Spotkanie z rodzicami nt. cyberprzemocy przeprowadzone przez pracownika MCDN
 7. W przedszkolu i we wszystkich klasach odbędą się zajęcia edukacyjne z wychowawcami dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
 8. W czasie lekcji informatyki i zajęć komputerowych uczniowie odbędą kursy dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie w Internecie.
 9. Przeprowadzony będzie konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W czasie zajęć dzieci z przedszkola z pomocą nauczycieli przygotują prace plastyczne. Prace zostaną zaprezentowane w formie wystaw na szkolnych korytarzach.
 10. W klasach lekcyjnych i na korytarzach zostaną przygotowane gazetki ścienne na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci.
 11. Rodzice otrzymają ulotki przygotowane przez nauczycieli informatyki nt. zagrożeń w Internecie, sygnałów uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu.

 

 

Serdecznie  dziękujemy UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM naszej szkoły za okazane serce i udział w akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku obdarowywaliśmy jedną z rodzin, która na co dzień boryka się z wieloma problemami, zwłaszcza zdrowotnymi. Oprócz pomocy materialnej podarowaliśmy rodzinie radość i szczęście.

Udział w akcji był lekcją wrażliwości, empatii i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Większość z Was odrobiła tę lekcję na szóstkę.

W imieniu naszej rodziny serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Samorząd Uczniowski

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Przegini składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które oddały głos na zadanie nr 2 „Nowoczesne technologie dla kl. I – III przepustką do lepszej przyszłości.  Zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Przegini” dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Jerzmanowice – Przeginia na 2018 rok.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie i zaangażowanie w naszą inicjatywę.

 

Nasza szkoła zgłosiła wniosek do Budżetu Obywatelskiego. W związku z tym prosimy o oddanie głosu na nasze zadanie „Nowoczesne technologie dla klas I – III przepustką do lepszej przyszłości. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Przegini”.

Jak głosować ?

Prosimy o wypełnieni ankiety i oddanie jej do szkoły lub można  wejść na stronę:

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/aktualnosci/245-glosowanie-budzet-obywatelski-na-2018-rok, następnie na:  http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/files/Załącznik_Nr_2_Przeginia.pdf

Dziękujemy

Uczniowski Budżet Obywatelski

Gminy Jerzmanowice-Przeginia

na 2018 rok

Uczniowski budżet obywatelski Gminy Jerzmanowice-Przeginia skierowany jest dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. To projekt, w którym uczniowie mogą zrealizować swoje samodzielne projekty i inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym oraz otrzymać dofinansowanie na jego realizację w kwocie do 5000,00 zł.
Dofinansowanie na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji projektu dotyczy zakupów rzeczowych oraz zakupu usług.

Uczniowski Budżet Obywatelski-regulamin

 

 

 

Zapraszamy do udziału w akcji „Recykling Daje Owoce”!

W ramach akcji, w 20 wybranych miejscowościach w Polsce, organizowane są zbiórki elektroodpadów, za które w zamian rozdawane są pyszne owoce. Zespół Szkół w Przegini bierze udział w tym przedsięwzięciu.

ELEKTROGRATY!

Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Zbiórka będzie prowadzona  w dniach od 2 do 27 października 2017 r.

 

Recykling elektroodpadów naprawdę przynosi owoce, jest tylko jeden warunek:

wszystkie elektrośmieci to odpady niebezpieczne, więc nie mogą trafiać do zwykłych śmieci!

Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna i przekonanie każdego z nas, aby stare lodówki, suszarki, laptopy, telefony, baterie, świetlówki – jednym słowem wszystkie zużyte, zepsute i niepotrzebne sprzęty na prąd były segregowane i oddawane do recyklingu.

W ramach akcji „Recykling Daje Owoce”, rozdajemy za elektrograty owoce. To oczywiście symbol akcji, mamy jednak nadzieję że ekologia, recykling i owoce, rzecz jasna, wyjdą nam wszystkim na zdrowie.

Garść ważnych faktów

Kraje w Unii Europejskiej mają obowiązek selektywnej zbiórki elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% ZSEE ( zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. Poziom rośnie znacząco już w 2018 (50%) i potem o 5%, co roku aż osiągniemy 65% zbiórki i recyklingu ZSEE.

Bez zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów, nie damy rady osiągnąć tego celu!

Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka przez „złomiarzy”. Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają ZSEE na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. „Złomiarze” niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach i rowach.

Liderami zbiórki i recyklingu ZSEE w Europie są kraje skandynawskie, w których, już kilka lat temu, zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu.  W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są akcje edukacyjne (np. Recykling daje Owoce) czy zbiórki elektroodpadów przez samorządy. Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw. PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. W Polsce organizację zbiórki prowadzi m.in ERP (Europejska Platforma Recyklingu). ERP w całej Europie zebrała i przetworzyła w 2016 około 300 000 ton ZSEE. Zapowiada się, że w 2017 roku poziom ten zostanie przekroczony.

Głównym partnerem akcji „Recykling daje owoce”  w Polsce jest

Europejska Platforma Recyklingu

Pomysłodawcą akcji jest

ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski

www.cycling-recycling.eu

Akcję  organizują: Agata Krzystanek i Agnieszka Kochanik (z czynnym udziałem Samorządów Uczniowskich)

Wszyscy uczniów, którzy brali udział w konkursie „Wymień śmieci na eko-gadżety”, proszeni są o odbiór nagród.

Czwartek (22.06.17 r.) – gimnazjum sala 51 – p. A. Krzystanek

Czwartek(22.06.17r. ) – szkoła podstawowa sala 53 –  p. H. Mirek

Czwartek (22.06.17 r.)– przedszkole p. K. Tyliba

W niedzielę 11 czerwca po raz czwarty odbył się festyn rodzinny „Trzy godzinki dla rodzinki”.

To z pewnością dobry czas, by pobyć razem, zintegrować się, a przy okazji obejrzeć występy naszych dzieci i ich dokonania.

Jak co roku i tym razem organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych. Były piękne przedstawienia przedszkolaków, dowcipne uczniów klasy III b i gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjum tym razem pokazali „Piękną i bestię” po angielsku.

Z kolei nogi same podrywały się do tańca, kiedy oglądaliśmy krakowiaka i taniec młodzieżowy w wykonaniu uczniów z podstawówki i gimnazjum. Prawdziwy popis tanecznego kunsztu zaprezentowali Oliwia Sioła i jej partner Tomasz Kłosowski w tańcach latino i standard. Należy wspomnieć, że mają oni na swoim koncie sporo nagród i wyróżnień w licznych turniejach. Następnie swymi umiejętnościami popisywały się dziewczyny z działającego w naszej gminie i szkole studia ruchu SK-art i Aktiv Mięta z Jerzmanowic.

Później przyszła pora na coś dla ucha. Mogliśmy posłuchać laureatów Gminnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej; Magdy Kochanik, Marceliny Baran, Marysi Baranik oraz Zuzi Dębskiej i Oliwii Sioły.

Oprócz tego co działo się na scenie, mieliśmy szereg imprez towarzyszących.

Obok sali gimnastycznej odbywał się pokaz BRD- Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tradycyjnie już najmłodsi mogli bawić się w dmuchanym zamku, poszaleć na zjeżdżalni, czy pojeździć na kucyku. Kiedy poczuli ochotę na cos słodkiego mogli zakupić watę cukrową lub, co z pewnością było lepszym wyborem, poczęstować się świeżutkimi owocami.

Nie mogło oczywiście zabraknąć malowania buziaków, „wesołych ciasteczek”i loterii fantowej, w której każdy los wygrywał.

Dla każdego było coś dobrego, zarówno dla ducha, jak i ciała. Toteż na placu przed szkołą i w środku budynku spragnieni mogli napić się dobrej kawy, skosztować pysznych ciast, zjeść gorącą grochówkę lub kiełbasę z grilla.

W wolnej chwili każdy chętny mógł wpisać się do Księgi Pamiątkowej jak również wyrazić swoje poparcie dla utworzenia w naszej szkole multimedialnej klasy języka angielskiego.

Tymczasem w salach lekcyjnych czekały inne atrakcje: animacje językowe oraz konkursy.

Pierwszy – to Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Szkoły– zgromadził on sporo amatorów tej intelektualnej rozrywki.

I miejsce zajął w nim Bartek Pabisek, II Bartosz Bigaj, III Krzysztof Gałka.

Następny konkurs, w którym można było wykazać się artystycznym zmysłem, to „Rodzinne kolorowanie”. Tu palma pierwszeństwa przypadła rodzinie Kordaszewskich, tuż za nimi uplasowała się rodzina Rosiów, a na trzecim miejscu rodzina Baraników. Wyróżnienia otrzymały rodziny Krawczyków, Babiuchów i Mąków.

Ostatnim mocnym akcentem tegorocznego festynu był mecz piłkarski o Puchar Proboszcza Parafii Przeginia. Radość nie miała granic, gdy po emocjonującej walce wygrali uczniowie z klasy sportowej ze szkoły podstawowej, drugie miejsce przypadło drużynie rodziców nr1, trzecie gimnazjalistom, a to nielubiane- czwarte- rodzicom nr 2. Ale i tak wszystkim należą się wyrazy uznania za wolę i chęć walki.

Mamy nadzieję, że każdy, kto przybył na festyn, znalazł dla siebie coś ciekawego i miło spędził czas, tym bardziej, że pogoda nam dopisała i dobre humory też.

Na zakończenie należy podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół, Radzie Rodziców, sponsorom, organizatorom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wszyscy włożyli dużo wysiłku i zaangażowania w to, aby impreza wypadła jak najlepiej.

Zatem, do zobaczenia za rok!

M. Sygulska

Zaczynamy o godzinie 15: 00

 1. Prezentacje artystyczne uczniów
 2. Nauka na wesoło
 3. Zabawy i rozgrywki sportowe
 4. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Szkoły

Odbędzie się w godzinach 16.15-18.00

Uczestnikiem Turnieju może być dziecko przedszkolne, szkolne, młodzież, dorosły (mama, tata, wujek, ciocia, dziadek, babcia, sąsiad, sąsiadka)… Słowem każdy kto potrafi i lubi grać w szachy.

Więcej szczegółów i zasad dotyczących Turnieju w pliku do pobrania:

REGULAMIN I OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

 1. Loteria fantowa
 2. Dyskoteka małego człowieka
 3. Kawiarenka
 4. Rodzinne kolorowanie

Konkurs polega na wykazaniu się własną inwencją twórczą i pokolorowaniu przez rodzinę (maksymalnie 4 osoby) wylosowanej kolorowanki.

Zgłoś swoją rodzinę do udziału w rywalizacji w dniu 11 czerwca do godz. 15.30

w sali nr 34 ( I piętro gimnazjum ).

Konkurs rozpocznie się o godz. 16.00 w sali nr 34.

Ogłoszenie wyników nastąpi na scenie głównej o godz. 17.45

Na zwycięzców czekają miłe upominki !

 1. Niespodzianki….

 

Zabierz ze sobą dobry humor i chęć do wspólnej zabawy !!!

Share Button

 

„Za wykonaną eko-planszę na nagrodę masz szansę” organizowany przez Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia

 1. Jest to konkurs plastyczny skierowany dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.
 2. Należy wykonać plansze z odpadów: butelki typu Pet, tetra-pak, płyty CD/DVD, makulatura. Wykonana praca może przedstawiać krajobraz Ostańców występujących na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia

Regulamin konkursu eko-plansza

W związku z ogłoszonym konkursem zbiórka śmieci (butelek typu Pet, płyt CD/DVD, tetra paków, nakrętek) odbędzie się przed i po 1 godzinie lekcyjnej koordynatorzy:

 1. Gimnazjum – środa p. A. Krzystanek

                        – czwartek p. M. Kalęba

 1. Szkoła Podstawowa – środa, czwartek p. H. Mirek
 2. Przedszkole – środa, czwartek p. Katarzyna Tyliba

                              

Konkurs jest organizowany przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia

Rozpoczyna się 31 maja, a kończy się 1 czerwca b.r.

Jeden uczeń może starać się maksymalnie o 2 nagrody rzeczowe, wg poniższych kryteriów:

25 szt. tetra-pak = 1 kubek termiczny,

20 szt. butelek plastikowych = 1 kubek ceramiczny,

15 szt. płyt CD = 1 eko-torba,

15 szt. kubków plastikowych po jogurtach, serkach itp. lub 30 szt. zakrętek = 1 eko notes lub zestaw kredek.

Ilość nagród jest ograniczona dlatego decyduje kolejność osób przedstawionych na liście przedłożonej do Urzędu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Regulaminu Konkursu.

31 maja i 1 czerwca przedstawiciele Samorządu Szkolnego będą zbierać przyniesione  śmieci i sporządzać listy uczestników konkursu !!!!

Wymień śmieci na eko gadżety – regulamin