Szanowni Państwo:

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przegini informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/23 WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę Jerzmanowice-Przegina na rok szkolny 2023/2024

od  godz. 8.00 dn. 1 marca do godz. 16.00 dn. 24 marca 2023 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Przegini na  rok szkolny 2023/2024. Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać poniżej lub w wersji papierowej w przedszkolu.

Wypełnione i podpisane dokumenty (wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z  odpowiednimi oświadczeniami)  można składać w przedszkolu lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

 

 

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 1 MARCA 2023 R.,  ZŁÓŻONE LUB WYSŁANE PRZED TERMINEM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Na przyjecie do przedszkola nie ma wpływu kolejność zgłoszeń lecz uzyskane punkty przyznawane zgodnie z kryteriami.