Zespół Szkół w Przegini
32-048 Przeginia 403
Przedszkole Samorządowe
tel. 123898014
e-mail zsp.przeginia@gmail.com

 

RobertLutyDyrektor

Robert Luty

tel. 12 3898061
e-mail: robertluty@zsprzeginia.pl

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek 8.30-15.30
Środa 8.30-15.30
Piątek 8.30-15.30

Moim celem jest tworzenie. Moim pragnieniem jest, aby szkoła była drugim
domem. Nie tylko dla uczniów, ale także i dla nauczycieli. Chciałbym, aby zarządzany przeze mnie Zespół Szkół był miejscem tętniącym życiem, w którym każdego tygodnia dzieje się coś dobrego i ciekawego. Gdzie dzieci i młodzież w pełni będą miały możliwość wykorzystywania swoich zdolności, rozwijania zainteresowań i pasji oraz będą osiągać sukcesy. Chciałbym, żeby szkoła była miejscem, gdzie spełniają się marzenia, choćby te najskromniejsze.

Wicedyrektorzy

mgr Tatiana Saternus

tel. 12 3898025
tatianasaternus@zsprzeginia.pl

mgr Małgorzata Bigaj

tel. 12 3898014
e-mail: malgorzatabigaj@zsprzeginia.pl


Sekretariat czynny od godziny 8.00 do godziny 15.00
Sekretarz szkoły – Pani Małgorzata Glanowska
tel/fax 12 3898025

Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17:00
Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9:00- 14:00
Odpłatność za żywienie:
śniadanie: 1,70 zł 
obiad: 2,30 zł
podwieczorek: 2,00 zł (wydawany o godzinie 15:30)


Wpłaty za Przedszkole na konto (do 5 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZEGINI
Przedszkole Samorządowe
Przeginia 403
32-049 Przeginia

43 8589 0006 0150 0450 1993 0003
Kwota: zgodnie z naliczeniami.
Tytułem: Imię Nazwisko dziecka, m-c, grupa, kwota (za miejsce) + kwota (za żywienie).